Calibre 使用教程之电子书繁体字转简体字

“转换电子书格式”相关阅读

给这篇文章写一条留言

提示:带 * 标记的是必填项。您填写的邮箱地址将会被保密。首次留言将会在通过人工审核后显示。如果是提出问题,请务必提供尽可能多信息,这有助于他人更好地理解你所提出的问题。

小伙伴们写下了 27 条留言

 1. 請問改完簡體後,在calibre裡面的書名還是原來的繁體,這樣正常嗎? 謝謝

 2. 宣传下个人维护的Calibre繁体转简体规则吧,正确率提高到了万字错一,都是我自己转换完在Kindle上读的时候发现问题再进行修改的https://github.com/a5566123s/Calibre-BIG5toGBK/

  • 因为没有 HiPDA 的账号,所以无法访问原帖进行更新,如果你能访问且愿意的话,可以下载下来存到网盘贴到这里,谢谢。

 3. 请问一下站长,怎么把kindle电子书里面的简体字转换成繁体字,看一些古籍和佛经时候感觉繁体字更有韵味

 4. 因为Hi!PDA论坛的注册审核原因,无法将bug反馈给原贴主,请有账号的朋友反馈一下:
  1. 最大的问题在于“拾”和“十”的简繁转换,导致如下短语出错:
  带拾字的词语
  拾夺 拾诵 拾尘 拾骨
  拾拣 拾芥 招拾 援拾
  整拾 拾荒 拾集 诵拾
  拾煤 拾萤 拾遗 拾才
  拾头 拾没 拾菜 拾摭
  拾渖 蒙拾 删拾 纠拾
  芥拾 捡拾 俯拾 搊拾
  采拾 拾踊 拾栌 掇拾
  剟拾 寒拾 骨拾 剿拾
  缉拾 抉拾 捃拾 决拾
  攈拾 筌拾 樵拾 剽拾
  拾纂 拾袭 拾投 拾物
  拾零 拾青 撮拾 蹈拾
  拾括 摭拾 缀拾 拾发
  收拾 探拾 拾弄 拾紫
  拾翠 拾蜯 拾级 拾翻
  拾掇 拾地芥 拾翠人 拾青紫
  拾唾余 拾音器 不拾遗 拾遗记
  拾牙慧 拾菜娘 拾漏子 拾翠羽
  拾余唾 拾人涕唾 拾零打短 仰拾俯取
  引针拾芥 易如拾芥 艺海拾贝 拾人唾涕
  拾掇无遗 拾陈蹈故 拾带重还 弃琼拾砾
  青紫拾芥 路不拾遗 不堪收拾 抱枝拾叶
  不可收拾 拾人牙后 拾遗求利 拾金不昧
  俯拾地芥 俯拾仰取 俯拾皆是 掇青拾紫
  掇拾章句 俯拾青紫 俛拾仰取 俛拾地芥
  路无拾遗 芥拾青紫 虎珀拾芥 琥珀拾芥
  俯拾即是 放羊拾柴 钓名拾紫 道不拾遗
  道无拾遗 补过拾遗 补阙拾遗 拾人牙慧
  拾翠踏青 拾遗补阙 拾人唾余 易于拾遗
  涂不拾遗 仰取俯拾 如拾地芥 众人拾柴火焰高
  道不拾遗,夜不闭户 一人善射,百夫决拾 举如鸿毛,取如拾遗 收拾余烬,背城借一
  2.奔驰 賓士
  3.标致 寶獅

 5. 这样转换完之后,前往中的目录还是繁体的。请问有办法把这一部分也转换吗?谢谢了

  • wzh 您好。“前往”中的文字是电子书中 .ncx 文件中的文字,不属于电子书的内容部分,所以 Calibre 不会处理。建议您先转换成 azw3 或 ePub 格式,然后手动修改 tox.ncx 文件,复制里面所有的代码,然后找一个简体转繁体网站转换一下,然后再贴回来即可。保存,然后再把修改后的电子书转换成 mobi 格式即可。

  • judypolo 您好。繁体转换简体相对来说比较简单,但是简体转换繁体就很困难了。比如繁体中的“幹活”和“乾燥”中的“幹”和“乾”,简体都是“干”,从繁体转换到简体只需要把两者替换成“干”即可,但是如果想从简体转换成繁体,除非利用各种字词组合的方式匹配,简单的替换达不到预期效果。所以如果您想要看繁体的电子书,建议尽量找原版繁体,如果原版就是简体,也没必要转换成繁体了。

   • 會一讀再讀的書,如果是簡體,我還是會用convertZ轉成繁體,重新排版挑錯,錯誤很少,而且可以自己增加轉換詞句,如果calibre的這個插件,簡轉繁字庫能讀取convertZ的字庫就好了…

 6. 教育部、国家语委搞得,汉字简繁文本智能转换系统,http://jf.cloudtranslation.cc/,这个转换系统不知道能不能用上。